Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy

Kluczowe zadanie to utworzenie i rozwijanie regionalnej sieci współpracy pomiędzy dostawcami technologii, a ich odbiorcami, czyli pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami.

Współpraca sfer nauki i biznesu prowadząca do wzrostu nakładów na działalność B+R w województwie zachodniopomorskim.
Cele szczegółowe:

  • stworzenie infrastruktury instytucjonalnej do obsługi współpracy sfery gospodarczej i naukowej,
  • wyższa jakość obsługi w odniesieniu do transferu wiedzy, sfer świata nauki oraz świata biznesu,
  • stworzenie infrastruktury informacyjnej umożliwiającej współpracę sfery gospodarczej i naukowej,
  • większe dostosowanie systemu pracy do godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Projekt realizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (lider projektu)