W niezmiernie trudnej sytuacji geopolitycznej, z jaką mamy obecnie do czynienia, planowana dekarbonizacja każdego sektora gospodarki w krajach Unii Europejskiej musi ulec przyspieszeniu. To oznacza, że wdrożenie unijnej i krajowych strategii wodorowych (wiodących technologii zielonej transformacji w Europie) powinno być zintensyfikowane. Co stoi na przeszkodzie? Gdzie szukać finansowania?

Źródło: kierunekchemia.pl