Coraz częściej poruszanym tematem jest wpływ tworzyw sztucznych  na środowisko. W ramach tego projektu po raz pierwszy oszacowano przedostawanie się plastiku do środowiska z odpadów z tworzywa sztucznego, a także wyrobów polimerowych, które są wykorzystywane w sposób przyjazny dla środowiska i których cząsteczki mogą wpływać na środowisko. Na tej podstawie można było zidentyfikować najistotniejsze źródła i omówić możliwe działania łagodzące. Główne emisje wynikają z sektora transportowego, którego kluczowym źródłem jest zużycie opon. Ponadto, znaczny wpływ ma także sektor budowlany oraz rolnictwo i ogrodnictwo. Z drugiej strony krytycznie przeanalizowano sytuację w zakresie danych i zidentyfikowano szczególnie kluczowe aspekty poprawy ich sytuacji. Wyniki obliczeń porównano z aktualnymi odpowiednimi badaniami i sklasyfikowano.

Tab. 1. Szacunkowe roczne emisje tworzyw sztucznych trwale pozostających w środowisku dla 30 najbardziej masowych sektorów emisji