Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Działając w klastrze zyskujesz profesjonalną pomoc w rozwoju i internacjonalizacji swoich produktów. Czy wiesz jak dużo można zyskać wspólnie zdobywając nowe rynki zbytu? Działając w ramach Krajowego Klastra Kluczowego korzystasz ze spójnej strategii marketingowej. Jednocześnie masz możliwość realizacji szeregu działań, które ułatwią podbój interesującego Cię rynku zagranicznego. W zależności od potrzeb, wsparcie dla członka klastra może być przeznaczone m.in. na: udział w targach i misjach gospodarczych, organizację programów szkoleniowych, współpracę międzynarodową, dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej czy udział w kongresach i konferencjach.