[:pl]URUCHAMIAMY NABORY W PROJEKCIE Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego.

Termin naborów: 4 listopada 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się szczegółowo z opisem naborów i złożenie wniosku we właściwym naborze i dla Przedsiębiorstwa odpowiedniej wielkości.

System Operatora: dla sektora chemia: antycovid-chemia.przepisnarozwoj.pl

 

System Operatora zostanie uruchomiony w dniu 29 października- wtedy wszystkie Przedsiębiorstwa, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy PARP otrzymają maile od Operatora z dalszymi instrukcjami.

Wnioski składamy w systemie Operatora w wyznaczonym dniu naborów – dla sektora chemicznego jest to 4 listopada o godz. 8.00.

INFORMACJE O NABORACH

Nabory dedykowane są dla danego sektora: chemicznego, usług rozwojowych lub motoryzacyjnego oraz dla określonej wielkości Przedsiębiorstw.

Prosimy o aplikowanie o dofinansowanie we właściwym naborze dla danej wielkości Przedsiębiorstwa oraz dla danego sektora. Wnioski złożone nieprawidłowo zostaną odrzucone.

Przypominamy, że w projekcie obowiązują limity osób, które można przeszkolić w ramach całego Projektu, w zależności od wielkości Przedsiębiorstwa: mikro: 5 osób, małe: 20 osób, średnie: 50 osób, duże: 50 osób.

Dodatkowo obowiązuje limit maksymalnej kwoty wsparcia na PESEL dla danego sektora: sektor chemiczny: 10 770 zł.

 

NABORY DLA SEKTORA CHEMICZNEGO w dniu 4 listopada 2020 r.

Nabór nr 1

Nabór dla mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw z sektora chemicznego. Usługi można będzie realizować zgodnie z Nadzwyczajną Rekomendacją Rady Sektorowej dla sektora chemicznego. 

Data naboru: 04.11.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 4 200 300,00 zł

Minimalna liczna osób do przeszkolenia: 390 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Nabór nr 2

Nabór dla dużych Przedsiębiorstw z  sektora chemicznego (wyłącznie PKD C.21). Usługi można będzie realizować zgodnie z Nadzwyczajną Rekomendacją Rady Sektorowej dla sektora chemicznego.

Data naboru: 04.11.2020 r. godz. 8.00

Kwota naboru (alokacja): 1 400 100,00 zł

Minimalna liczna osób do przeszkolenia: 130 osób

Wszystkie usługi muszą zostać zrealizowane w ciągu 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 [:]