Zdobądź tytuł Fabryki Przyszłości

Do udziału w konkursie Fabryka Przyszłości zachęcamy firmy z sektora przemysłowego, działające w Polsce. Inicjatywa Platformy Przemysłu Przyszłości promuje wdrażanie rozwiązań przemysłu 4.0 przez wyszukanie na rynku fabryk, które mają doświadczenie i sukcesy we wprowadzaniu nowoczesnych technologii przynoszących firmom wymierne korzyści. Organizacje będą miały okazję podzielić się swoim doświadczeniem z transformacji cyfrowej oraz realizacji innowacyjnych projektów.

Do konkursu mogą zgłosić się firmy, które m.in.