[:pl]Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie z Warszawy wspólnie ustalili, że tegoroczny VI Kongres Klastrów Polskich odbędzie się w Szczecinie. Wydarzenie to miało miejsce w dniach od 09- 10 listopada 2020 r, jednak z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19 miało ono w całości charakter ON-LINE. To bezprecedensowe wydarzenie oraz po raz pierwszy w takiej formie dało organizatorom nie lada wyzwania logistyczne i działania organizacyjne. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały wszystkie Klastry z całej Polski (w tym Klastry Kluczowe) oraz zaprzyjaźnione klastry europejskie ( m. z Niemiec, Belgii, Francji czy Hiszpani). Wydarzenie to o tyle miało dużą rangę iż swoje patronaty nad tym wydarzeniem objęło kilku Marszałków Województw w tym m.in. Zachodniopomorskiego czy Śląskiego i Małopolskiego, Podkarpackiego, Mazowieckiego oraz Lubuskiego (wypada dodać, że to Marszałek woj. Zachodniopomorskiego O. Geblewicz jest obecnie Przewodniczącym Związku Województw Polskich i aktywnie włączył się do współudziału w tym wydarzeniu). To wydarzenie było dla regionu nie lada promocją i prestiżem, gdyż poprzednie edycje odbywały się w Warszawie w gmachu Sejmu RP. Na to wydarzenie zostali zaproszeni Ministrowie Rządu RP w tym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Infrastruktury oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE czy też Komisarze UE zajmujący się Polityką Klastrową w samej komisji.

– To wielkie wydarzenie dla naszego Klastra oraz firm w nim skupionych. Dzięki naszym zabiegom oraz kontaktom tą ogólnopolską imprezę udało się nam przenieść do Szczecina, aby zaprezentować przyjezdnym (niektórzy przyjadą do nas po raz pierwszy) nasz region zachodniopomorski oraz piękne miasto Szczecin. To będzie wydarzenie, które może pokazać, że tutaj też warto inwestować i nawiązywać współprace biznesowe (bo jest ku temu klimat) a jednocześnie wspaniale odpoczywać – mówi Jacek Drożdżal Prezes Zarządu Klastra Zielona Chemia.

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich była dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

Wypada tutaj dodać, że VI Kongres Klastrów Polskich był realizowany na żywo ze studia telewizyjnego zorganizowanego w pomieszczeniach Nettto Arena w Szczecinie. Poszczególni rozmówcy łączyli się za pomocą łączy internetowych, jak też specjalnie dla tego wydarzenia zostało zorganizowane studio telewizyjne w Katowicach (któremu Patronował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), które to również poprzez łączą internetowe uczestniczyło w tym wydarzeniu. Nadmienić należy, że w ciągu 2 dni kongresu oglądało go ponad 1770 osób, zaś panelistami było 41 prelegentów w 7 sesjach panelowych (w tym przedstawiciele Komisji Europejskiej i klastrów europejskich oraz przedstawiciele ministerstw RP oraz Marszałkowie województw).

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich rozmawiano nie tyle o klastrach, choć one były głównym organizatorem przedsięwzięcia, a o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy dostępnych, ogromnych nowych środków unijnych w nadchodzącej nowej perspektywie programowania.

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok 7-mio letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia. Był to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123.000 zatrudniających 19% pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią, dziś natomiast są zainteresowani w odbudowie gospodarki.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 Mld Euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój, ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Patronat medialny nad imprezą objął m.in.: Gazeta Polska, Świat Biznesu oraz Szczecin Biznes.

Opracował: Jacek Drożdżal, Przemysław Wojdyła[:]