Nie zabrakło też praktycznego ukazania łączenia dobrych praktyk poprzez współpracę nauka – przemysł, jaki już od kilku lat realizowany jest w województwie zachodniopomorskim – poprzez projekty w ramach inicjatywy CORENT (NCBiR) czy projekt o akronimie R4R (7 Program Ramowy UE), którego realizatorem jest Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ze Szczecina. O tych projektach i możliwościach szerokiej współpracy w regionie mówili m.in.: Jacek Drożdżal i Jaśmina Solecka – Klaster Chemiczny oraz prof. Artur Bartkowiak – CBIMO ZUT w Szczecinie.

Więcej: http://www.tworzywa.org/artykuly,57530,1,CHEMIKA_EXPO_