Tegoroczny Kongres Klastrów Polskich odbył się pod hasłem „Nowe programy europejskie na lata 2021-2027”. Eksperci debatowali na temat finansowania rozwoju, innowacji i odbudowy Polski w nowej perspektywie finansowej i po kryzysie Covid-19. Wydarzenie można było śledzić online na kanale YouTube oraz na stronie Kongresu.

 

Konferencję otworzył Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie –Tegoroczny Kongres w dużej mierze będzie poświęcony zagadnieniom współpracy nauki z gospodarką, zagadnieniom związanym z funduszami inwestycyjnymi, europejskimi oraz wszelkiego rodzaju funduszami, które służą wspieraniu rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw. Będziemy również mówili o tym jak małe i średnie firmy mogą podnieść swoją konkurencyjność współpracując z dużymi firmami. Oczywiście nie zabraknie tematów dotyczących przemysłu 4.0, digitalizacji, zielonego ładu, to jest dzisiaj istota polityki gospodarczej UE oraz Polski – mówił podczas otwarcia Krystowski.

 

Swoje wystąpienie miała również Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Jednym z kół zamachowych gospodarki są innowacje i przedsiębiorczość. (…)Klastry odgrywają ogromną rolę, kluczową, w tworzeniu klimatu dla przedsiębiorców, dzięki któremu powstają innowacje. Dodała również, że – Na wsparcie dla innowacji popłynie ponad 15 miliardów złotych, w tym 8 miliardów złotych dla nowoczesnej gospodarki.

 

Olga Ewa Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o rozwiązaniach dla przedsiębiorstw, które zawarte są w Polskim Ładzie – Rządowy program Polski Ład proponuje rozwiązania pozwalające wzrastać firmom na każdym etapie rozwoju. Zarówno firmom dużym jak i z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wspieramy MŚP w każdym obszarze.

 

– Nie muszę przekonywać do tego jakie znaczenie mają innowacje. Sprawiają, ze nasza siła jest większa. Przy tych samych nakładach możemy osiągnąć więcej – mówił Artur Soboń, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju lokalnego.

 

Zbigniew Ostrowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwrócił uwagę, że:

– W naszych strategiach rozwoju innowacji bardzo ważna jest współpraca.

 

Sesja plenarna była poświęcona nowej perspektywie finansowa, finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, funduszom unijnym dla nowoczesnej gospodarki. Organizatorzy powołali również Okrągły Stół Przemysłu Przyszłości, podczas którego zostały poruszone tematy związane z innowacyjnością w kontekście kompetencje przyszłości, czyli nowe źródła konkurencyjności polskiej gospodarki oraz wzmocnienie globalnej konkurencyjności klastrów.

 

Podczas panelu poświęconego Zielonemu Ładowi UE i jego konsekwencjami dla sektorów, a także potrzebie innowacji, eksperci debatowali o potrzebach wdrażania planów osiągnięcia neutralności klimatycznej w firmach. Panel zorganizowany był przez Instytut ESG oraz RaportCSR.pl.

 

Klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wdrażaniu praktycznych zagadnień związanych z Industry 4.0. Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

 

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

 

Związku Pracodawców Klastry Polskie reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia zapraszamy na stronę 7 Kongresu, gdzie można obejrzeć wydarzenie.

 

Wydarzenie było objęte patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Partnerami Kongresu byli: PKN Orlen S.A., Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Pomorskie, Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Śląskie, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Huawei Polska Sp. z o.o. oraz Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing.