Szanowni Państwo,
Kolejna edycja Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin odbędzie sięw
dniu 14.10.2021w Arenie Lublin i będzie obejmować trzy symultanicznie odbywające się wydarzenia:
-VIII Konferencję naukowo-techniczną „Innowacje w Praktyce” przeznaczoną głównie dla młodych naukowców
-Warsztaty naukowe w dyscyplinach humanistycznych, medycznych, technicznych, chemicznych i rolniczych, prezentujące praktyczne umiejętności obejmujące problematykę innowacyjności.
 
W tym także po raz pierwszy w tym roku:
Międzynarodową Wystawę Wynalazków INNO WINGS 2021
Na spotkania – Konferencję, Warsztaty i Wystawę zaproszeni zostaną: dyrektorzy oraz kierownicy przedsiębiorstw przemysłowych, pracownicy naukowi w tym także studenci i doktoranci z kraju oraz z zagranicy. Uczestnicy poszczególnych paneli otrzymają certyfikaty uczestnictwa. W ramach VIII Konferencji „Innowacje w Praktyce” odbędzie się konkurs na najlepszą prezentację posterową. Celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych PAN Oddział Lublin 2021 jest integracja środowiska naukowego z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów:
techniki, nauk przyrodniczych i medycznych. Oryginalnym rozwiązaniem tego typu spotkań jest to, że w jednym obiekcie, w tym samym czasie przedstawiane są prezentacje i prowadzone są dyskusje w środowisku naukowym w którym uczestnicy mają wykształcenie inżynierskie, medyczne, chemiczne, rolnicze czy humanistyczne, a ich miejscem pracy jest jedna z pięciu lubelskich uczelni.
Poprzez taką integrację środowiska Oddział Lubelski PAN uzyskuje wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów, doktorantów i przedsiębiorców, co z kolei pozwala na rozwój i poprawę współpracy w zakresie działań o charakterze rozwojowym w tym także wspólnego pozyskiwania grantów europejskich. szczegółowe informacje CINE.EDU.PL