Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego do udziału w warsztatach, które odbędą się 18 marca 2020 r. w godz. 9:00-16:00 w sali nr 115 (Szwalnia) w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Spotkanie zostanie podzielone na trzy bloki. W ramach pierwszego bloku warsztatu uczestnicy poznają zasady funkcjonowania finansowania społecznościowego, rodzaje crowdfundingu, przykładowe kampanie. Drugi blok zostanie poświęcony instrumentowi Crowdfunding canvas. Z wykorzystaniem tego instrumentu uczestnicy będą pracować nad przykładowymi kampaniami crowdfundingowymi.

W ramach pracy nad kampanią zostaną poruszone tematy:
•    Definicja celów kampanii
•    Definicja grupy docelowej
•    Tworzenie wizerunku
•    Podstawy strategii I kanały komunikacji
•    Definicja działań i narzędzie work brakedown structure
•    Planowanie wartości i kosztów kampanii

W ostatnim bloku dokonana zostanie analiza opracowanych kampanii oraz omówienie etapów przygotowania kampanii. W ramach warsztatu zostanie poruszony bardzo szeroki zakres tematyczny tj. tworzenie wizerunku, kanały komunikacji, zarządzanie projektem, kalkulacje finansowe, dlatego należy się spodziewać bardzo intensywnej pracy. Dla zainteresowanych istnieje możliwość propozycji tematu kampanii nad którymi będą pracować uczestnicy warsztatu.

Zapraszamy do rejestracji!

Szczegółowych informacji udziela Konsultant Centrum Transferu Technologii RCIiTT- p. Daria Wróbel, e-mail: daria.wrobel@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 09.