Dnia 24 marca 2022roku w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach warsztatów nt. „Klastry jako platforma współpracy między nauką a biznesem” w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele naszego Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego.

W ramach tych warsztatów zostały przedstawione przez dr Martę Mackiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  oraz dr Dominikę Kuberską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyniki przeprowadzonego badania pn.: „Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations”. Badanie to zostało sfinansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Celem spotkania było stworzenie „mapy drogowej” przedstawiającej pomysły, które mogłyby polepszyć współpracę między sektorem nauki a sektorem biznesu poprzez wskazanie konkretnych działań do realizacji przez zaangażowane strony a w szczególności instytucje publiczne. Spotkanie to przyczyniło się tez do nawiązania nowych kontaktów i stworzenia kolejnych łańcuchów wartości biznesowych.