[:pl]

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż warsztaty na temat innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR dla przedsiębiorstw z regionu zachodniopomorskiego organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz partnerami z Grupy roboczej do spraw innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR (działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw) zostały przełożone na 18 listopada 2020 r. W związku z tym zwracam się do Państwa ponownie z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o warsztatach wśród przedsiębiorców, z którymi współpracujecie Państwo na co dzień. Mamy jeszcze wiele wolnych miejsc. Warsztaty są bezpłatne. Prowadzone są w formule online na platformie Zoom. Po zarejestrowaniu się na warsztat uczestnik otrzymuje link do spotkania.

W załączeniu przekazuję kilka grafik, które możecie Państwo wykorzystać w dalszej komunikacji oraz proponowaną treść wiadomości. Grafiki mogą być wykorzystana zarówno w mailingu elektronicznym, jak również w kanałach komunikacji na Facebooku czy Twitterze. Grafiki przygotowane w formacie odpowiednim dla danego madium z rozszerzeniem odpowiednio FB lub TT.

Szczegółowe informacje oraz zapisy są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr

Poniżej znajdziecie Państwo ramowy program warsztatów. Więcej informacji jak również formularz rejestracyjny znajdziecie Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-dsinnowacji-dla-zrownowazonego-rozwoju-i-csr
Wysyłając informację do przedsiębiorców o warsztatach, proszę również załączyć wskazany link.

Ramowy program warsztatów:

BLOK I – TEORETYCZNY

„Skąd to się wzięło” – Wprowadzenie do tematu CSR i zrównoważonego rozwoju, wyjaśnienie podstawowych pojęć, pokazanie historii i ewolucji podejścia w biznesie.

„W jakim otoczeniu działamy” – Prezentacja trendów konsumenckich i rynkowych rzutujących na obszar sustainability/CSR, zmian zachodzących w biznesie oraz najlepszych praktyk sustainability/CSR w sektorze MŚP w Polsce

„Innowacje w służbie zrównoważonego rozwoju” – Pokazanie dlaczego zrównoważony rozwój może być akceleratorem innowacji budujących przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw i zaprezentowanie przykładów innowacji w służbie zrównoważonego rozwoju.

„Wsparcie innowacji przez NCBiR” – Prezentacja przedstawiciela NCBiR na temat wsparcia innowacyjności w Polsce.

BLOK II – REGIONALNY

„Wyzwania gospodarcze, środowiskowe i społeczne naszego regionu” – Przedstawienie kluczowych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych sformułowanych w kluczowych dla regionu dokumentach, prezentacja wiodących branż, sektorów i inteligentnych specjalizacji oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego na prowadzenie działań CSR

„Innowacyjny potencjał regionu” – Zaprezentowanie potencjału innowacyjnego regionu, projektów wspierających rozwój innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz podmiotów wspierających rozwój innowacji w regionie.
„Dobre praktyki CSR z naszego regionu” – Prezentacja dobrych praktyk odpowiedzialnego biznesu realizowanych przez przedsiębiorstwa z  regionu, z podziałem na małe i średnie oraz duże firmy, z uwzględnieniem kluczowych branż regionu.

BLOK III – PRAKTYCZNY

„Kim są moi interesariusze” – Ćwiczenie z mapowania interesariuszy

„Jakie są moje cele i zobowiązania” – Ćwiczenie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) oraz przybliżenie darmowego narzędzia pozwalającego dobrać firmom cele adekwatne do profilu swojej firmy.

„Strategia CSR – od czego zacząć” – Praca w grupach nad założeniami strategii CSR przykładowej firmy.
„Jak mierzyć wpływ?” – Ćwiczenie polegające na mierzeniu wpływu wybranej inicjatywy CSR w oparciu o matrycę INPUT-OUTPUT-OUTCOME

[:]