Szanowni Państwo

Zapraszamy na webinar “AI Act – wpływ nowych regulacji unijnych na biznes”, podczas którego eksperci przedstawią proces tworzenia definicji Sztucznej Inteligencji oraz regulacje prawne ogłoszone przez Parlament Europejski, Radę Europejską i Komisję Europejską w akcie unijnym “AI Act”. W spotkaniu udział weźmie m.in. Robert Kroplewski, główny negocjator AI Act ze strony Polski, członek High Level Expert Group on AI w Komisji Europejskiej, a także były wiceprzewodniczący grupy roboczej AI Governance OECD, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowych regulacji w UE i na świecie. Webinar umożliwi uzyskanie wiedzy i perspektywy z samego źródła. To szansa do dyskusji o tym jaki wpływ mają nowe regulacje na biznes w Polsce i jakie szanse przed nami.   

Spotkanie odbędzie się 28 marca w godzinach 10:00 – 10:40 w formule online w aplikacji Microsoft Teams

Uczestnicy dowiedzą się, jak nowe przepisy mogą przyczynić się do: 

  • Identyfikacji AI – jaka jest geneza definicji i powstałych regulacji, oraz jaki wpływ mieli polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim? 
  • Wykluczenia branż – czy uwzględniono wszystkie gałęzie przemysłu? 
  • Podjęcia kroków przez kraje UE – czy Polska jest gotowa? 
  • Wzrostu konkurencyjności – czy polskie firmy dostosują się do nowych regulacji? 
  • Zagrożeń z wykorzystania AI – czy utrudnienia dotkną zarówno MŚP jak i duże firmy?  

Webinar jest bezpłatny. Aby wziąć udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Webinar kończy się otrzymaniem zaświadczenia o uczestnictwie.