Unijna dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), opublikowana w grudniu 2022 r., ma zastosowanie do około 50 000 spółek notowanych na giełdzie w UE lub prowadzących w Unii znaczącą działalność, niezależnie od miejsca siedziby. Zgodnie z dyrektywą spółki takie mają obowiązek raportowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju w szerszym zakresie, niż było to wymagane dotychczas na mocy jakiegokolwiek innego aktu prawnego. Wymóg ten zaczął obowiązywać w roku obrotowym 2024. Początkowo obejmie spółki podlegające pod dyrektywę NFRD (Nonfinancial Disclosure Reporting Directive), jednak wkrótce zostanie rozszerzony na inne podmioty, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze wysoką ważność tej dyrektywy oraz docelowy jej zasięg działania, Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia zaprasza swoich członków na Webinar poświęcony tej problematyce.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju – wskazówki dla dużych i małych firm – 18.04.2024 godzina 10:00

Mając na uwadze duże zainteresowanie tematem szkolenia bardzo prosimy o dokonywanie rejestracji za pośrednictwem Evenea:

Link do rejestracji:

https://app.evenea.pl/event/raportowanie-zrownowazonego-rozwoju/

 

Webinar zostanie przeprowadzony przez ekspertki z Fundacji ECOLOP:

 

Jolanta Okońska-Kubica

Ekspertka z ośmioletnim doświadczeniem z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ, gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej

i Recyklingu Krajowego Klastra Kluczowego. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem z obszaru planowania strategicznego i operacyjnego, projektowania modeli biznesowych i raportowania zgodnie

z koncepcją  zrównoważonego rozwoju, ESG i GOZ w międzynarodowej firmie. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez małe, średnie i duże firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Członek Grupy Roboczej ds. usprawnienia raportowania ESG wśród polskich przedsiębiorstw

w Ministerstwie Finansów.

Współzałożycielka Fundacji Ecoloop.

 

Agnieszka Brejdak

Ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w raportowaniu niefinansowym, zarządzaniu projektami

środowiskowymi, tworzeniu strategii biznesowych oraz ich adaptacji do zasad zrównoważonego rozwoju, ekoprojektowania, a także transformacji firm w kierunku GOZ.

Posiada bogate, międzysektorowe doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy dla dużych spółek giełdowych, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i sektora publicznego. Współpracuje z wieloma interesariuszami oraz kadrą kierowniczą i zarządami.

Od wielu lat pełni funkcję eksperta dla różnych organizacji i instytucji, w tym UNIDO, EnAct-SDGs  gdzie współpracuje z profesjonalistami w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Dodatkowo, aktywnie uczestniczy w pracach zespołu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, koncentrując się na obszarach związanych z ekoprojektowaniem i gospodarką o obiegu zamkniętym. Działa również w organizacjach charytatywnych, zarządzając międzynarodowymi programami grantowymi. Realizowała wiele projektów międzynarodowych biznesowych i inwestycyjnych.

Współzałożycielka Fundacji Ecoloop.

Ekspert Programu Climate Leadership.