Szanowni Państwo,

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia wraz z Platformą Przemysłu Przyszłości ma przyjemności zaprosić członków Klastra Zielona Chemia oraz przedsiębiorców z województwa Zachodniopomorskiego na Webinarium dotyczące Przemysłu 4.0.

Wydarzenie to będzie podstawowym działaniem podjętym przez Klaster we współpracy z Platformą Przemysłu Przyszłości na rzecz wzmacniania ekosystemu biznesowego tworzonego przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne poprzez podnoszenie kompetencji kadr dla  przemysłu przyszłości i ekologicznej transformacji.

Rozwój nowoczesnych technologii, cyfryzacja przemysłu są jednym z najważniejszych wyzwań na drodze do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie podstawowych mechanizmów dotyczących IV rewolucji technologicznej jest kluczowym elementem budowania świadomości rozwoju naszych firm i pierwszym krokiem budowania łańcucha zmian w przedsiębiorstwach.

Termin I Webinarium

24.05.2021 w godzinach 10:00-11:30

Moduły Tematyczne Webinarium

 • Podstawowe pojęcia i terminy związane z przemyłem 4.0 i transformacją cyfrową.
 • Przemysł 4.0 w praktyce. Na ile nowe rozwiązania rewolucjonizują obecnie stosowane technologie.
 • Kluczowe technologie, modele biznesowe i kompetencje związane z przemysłem 4.0.
 • Przykłady realizacji i zastosowań
 • Wyzwania i kluczowe obszary polityki Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Wpływ chemikaliów na zdrowie i środowisko: Czarny PR sektora vs. potencjał branży.
 •  Strategie wdrażania polityki Zielonego Ładu na poziomie UE.
 • Strategie krajowe (Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Strategia Produktywności 2030 i Nowa
  Polityka Przemysłowa Polski).
 • Publiczne źródła finansowania.
 • Nowa Taksonomia UE – narzędzie KE do wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiany wynikające z wprowadzenia Nowej Taksonomii dla przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie inwestycji lub ubezpieczenie. Rozwój modeli biznesowych – szanse i zagrożenia.
 •  Strategia zrównoważonego rozwoju – jak zgodnie z oczekiwaniami Europejskiego Zielonego Ładu zarządzać kwestiami klimatu w sektorze chemicznym? Identyfikacja i zarządzanie ryzykami klimatycznymi. Analizy scenariuszy odporności
 •  Raportowanie niefinansowe – Nowe obowiązki i wytyczne w raportowaniu zrównoważonego rozwoju, wynikające z regulacji unijnych i międzynarodowych wytycznych.
 • Harmonogram planowanych zmian. Wskaźniki, które należy mierzyć i raportować.
 • Zielone finansowanie – jak Nowa Taksonomia zmienia oferty prywatnych banków? Zielone/zrównoważone obligacje, zielone kredyty. Jak przygotować inwestycję do pozyskania finansowania?