[:pl]Zaproszenie do Europejskiego Zielonego Ładu zmobilizuje badania i innowacje, aby wspierać sprawiedliwą i zrównoważoną transformację społeczną mającą na celu „nie pozostawianie nikogo w tyle”.

Oczekuje się, że nowe projekty stosunkowo szybko przyniosą namacalne i widoczne rezultaty oraz pokażą, w jaki sposób badania i innowacje mogą zapewnić konkretne rozwiązania dla głównych priorytetów Zielonego Ładu.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących Zielonego Ładu składa się z 11 obszarów: osiem obszarów tematycznych odzwierciedla osiem głównych kierunków prac w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W każdym obszarze jeden lub więcej tematów dotyczy wyzwań przedstawionych w odpowiednim strumieniu Europejskiego Zielonego Ładu.

JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI DOTACJAMI ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY UZYSKAĆ ​​DOSTĘP DO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI INFORMACYJNYCH I PROJEKTÓW B + R W INTERESUJĄCYCH OBSZARACH.

 [:en]The Green Deal call will mobilise research and innovation to foster a just and sustainable societal transition aiming at ‘leaving nobody behind’.

Projects are expected to deliver tangible and visible results relatively quickly and show how research and innovation can provide concrete solutions for the Green Deal main priorities.

The Green Deal call is composed of 11 areas:- eight thematic areas reflect the eight key work streams of the European Green Deal. In each area, one or more topics addresses the challenges outlined in the respective European Green Deal stream.

IF YOU ARE INTERESTED IN THIS GRANT REGISTER TO ACCESS ALL THE INFORMATION AND R&D PROJECTS OPPORTUNITIES IN YOUR AREAS OF INTEREST[:]