Wzmocnienie działań oraz współpracy na styku nauka-biznes było kolejnym etapem rozmów z prof. Jackiem Wróblem – Rektorem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT). Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2024 r w gabinecie Rektora i było przyczynkiem do podsumowania działań oraz wspólnych planów współpracy pomiędzy Uczelnią i Klastrem. Rozmawiano o możliwościach aplikowania do nowych projektów badawczych oraz rozwojowych, jak też zaprezentowano obecny dorobek wspólnych działań Klastra z poszczególnymi Wydziałami Uczelni oraz poszczególnymi naukowcami ZUT. Mówiono też o wspólnej organizacji tegorocznej Chemiki-Expo 2024 w Szczecinie jako wydarzenia promującego badania i działania uczelni w dziedzinie nowych wyzwań gospodarczych oraz prezentacji nowych rozwiązań technologicznych i trendów przemysłowych przez Klaster.

W czasie spotkania wręczono Panu Rektorowi Jackowi Wróblowi okolicznościową statuetkę Klastra za pomoc oraz współpracę w działaniach wspierających Klaster w mijającym okresie.

Liczę, że nasza dalsza współpraca oraz pomoc w uczelni (red. ZUT) w realizowaniu kolejnych wspólnych projektów np. takich jak Erazmus+, CORENET czy też prace badawcze będą na trwałe wpisywać się w naszą współpracę i działanie dla ZUT’u i Klastra – mówi Rektor dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Podczas tego spotkania omówiono również realizowane przez Stowarzyszenie międzynarodowe projekty w tym m.in. BIOMODEL4REGIONS, FARMING czy ERASMUS. Przedstawiono możliwości wspólnego uczestnictwa i realizacji podobnych tego typu działań oraz projektów przez uczelnię.

W spotkaniu wzięli również udział Członkowie Zarządu Klastra : Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu oraz Przemysław Wojdyła – Członek Zarządu.