W dniach 29-30 marca 2023 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Pomorza Zachodniego w Brandenburgii, w którym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia. Delegacja związana była z tematyką energetyki wodorowej. 

Pierwszego dnia wizyta rozpoczęła się od przejazdu autobusem przez tereny rafinerii PCK w Schwedt nad Odrą.

Następnym punktem były prezentacje połączone z dyskują o następującej tematyce:
-Miasto Schwedt nad Odrą: Campus innowacji i proces transformacji
-PCK: Transformacja i wodór
-H2 Uckermark-Barnin: Projekt „Region Wodorowy Uckermark-Barnim“ 
-UVG: Autobusy wodorowe
-Ontras
-PCK: Prezentacja parku przemysłowego, struktura i współpraca
+ prezentacja strategii wodorowej we współpracy z Enertrag

Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Hydrogen Center BTU Cottbus-Senftenberg (uniwersytet), gdzie wiceprezes BTU przywitał delegację.
Następnie wygłoszony został wykład: Badania wodoru w BTU oraz przedstawiona prezentacja Lusatian Hydrogen Network “Durchatmen”. Na zakończenie zwiedzono zakład elektrolizy o mocy 150 kW i innych obiektach doświadczalnych.

Kolejnym punktem delegacji był przejazd do Schwarze Pumpe, LEAG, gdzie przedstawiono:
-2 x 900 MW KW Schwarze Pumpe
-Akumulatory 53 MW “BigBatt”.
Delegacja zakończyła się wizytą na budowie magazynu energii o mocy 10 MW.