W dniu 27.05.2024 Zarząd Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” złożył oficjalną wizytę studyjną w firmie FOSFAN SA w Szczecinie. Zbiegło to się w czasie z otwarciem nowej siedziby firmy przy ul. Nad Odrą 65 w Szczecinie. Budowa nowego obiektu biurowego oraz wyspecjalizowanego laboratorium badawczego była możliwa dzięki realizowanemu przez firmę projektowi pn. „Centrum badawczo-rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów mineralnych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, a kwota przeznaczona na realizację tego działania wraz z wyposażeniem laboratoryjnym wynosiła prawie 25.000.000,00 PLN.

Celem wizyty było również zaprezentowanie kolejnych wspólnych działań Klastra i Fosfan SA w realizacji projektów ukierunkowanych na branżę nawozową i środowiskową tego sektora. Rozmawiano o działaniach związanych z możliwością szerszego współdziałania firmy w zakresie nowych technologii oraz pozyskiwania środków na innowacyjne działania.

– Dla nas to również możliwość promocji naszej firmy oraz wprowadzania na rynek nowych produktów, które będą dobrze odbieranie przez klientów. To również możliwość prac nad wprowadzaniem innowacji i wykorzystaniem surowców, które są u nas „odpadem” a można je powtórnie wykorzystać. – mówił podczas spotkania Jacek Hermanowicz – Prezes Zarządu Fosfan SA.

Podczas tego spotkania omówiono również realizowane przez Stowarzyszenie międzynarodowe projekty w tym m.in. BIOMODEL4REGIONS, FARMING czy ERASMUS. Przedstawiono możliwości wspólnego uczestnictwa i realizacji podobnych tego typu działań.

W spotkaniu wzięli również udział Członkowie Zarządu Klastra : Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu oraz Przemysław Wojdyła – Członek Zarządu.

Fosfan SA - nowoczesne nawozy rolnicze