Pod koniec stycznia 2024 Zarząd Klastra uczestniczył w wizycie studyjnej w jednej z przodujących na rynku spożywczym firm grupie MASPEX w Wadowicach.

Celem wizyty było zaprezentowanie kolejnych wspólnych działań Klastra i Maspex’u w realizacji projektów ukierunkowanych na branżę tego sektora. Rozmawiano o działaniach związanych z możliwością szerszego współdziałania firmy w zakresie nowych technologii oraz pozyskiwania środków na innowacyjne działania.

Podczas tego spotkania omówiono również realizowane przez Stowarzyszenie międzynarodowe projekty w tym m.in. BIOMODEL4REGIONS, FARMING czy ERAZMUS. Przedstawiono możliwości wspólnego uczestnictwa i realizacji podobnych tego typu działań oraz projektów.

– Dla nas to również możliwość promocji naszej firmy oraz wprowadzania na rynek nowych produktów, które będą dobrze odbieranie przez klientów. To również możliwość prac nad wprowadzaniem innowacji i wykorzystaniem surowców, które są u nas „odpadem” a można je powtórnie wykorzystać. – mówiła podczas spotkania Pani Marta Kutyna-Bakalarska Dyrektor Działu Zarządzania i Innowacji w grupie Maspex.

W spotkaniu wzięli również udział Członkowie Zarządu Klastra : Jacek Drożdżal – Prezes Zarządu oraz Przemysław Wojdyła – Członek Zarządu.