Klaster stawia na ścisłą współpracę zrzeszonych w jego strukturach firm z jednostkami naukowymi. Prowadzi także działania na rzecz wzrostu konkurencyjności sektora chemicznego przez promowanie współpracy podmiotów regionalnych, wyrażanie wspólnych interesów regionów chemicznych wobec instytucji rządowych, wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz tworzenie wspólnych projektów w dziedzinie badań i rozwoju. Jedynym gwarantem sukcesu przedsiębiorstw jest równoległa współpraca na polu naukowym oraz biznesowym.

Więcej: http://szczecinbiznes.pl/prezentacje/Wspolpraca-sieciowa_3466