2.VI. 2020 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie odbedzie się  X Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej.

Uczestnikami konferencji będą: menadżerowie zarządzający przedsiębiorstwami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi branży chemicznej, branży chemii gospodarczej, osoby odpowiedzialne za marketing w tych firmach, pracownicy działów  R&D oraz przedstawiciele nauki. Patronem wydarzenia jest Eurominitor International oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

Celem konferencji będzie zapoznanie jej uczestników z aktualnym stanem branży chemii gospodarczej, umożliwienie im znalezienia nowych partnerów do współpracy oraz stworzenie wspólnej platformy wymiany informacji i pomysłów.

Szczegóły i warunki uczestnictwa w konferencji: https://www.chemiaibiznes.com.pl/konferencja/miedzynarodowa-konferencja-przemyslu-chemii-gospodarczej