Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Oddział Gliwice oraz Sekcja Ochrony Środowiska SITPChem, wspólnie z NOT FSNT Radą Miejską w Gliwicach zapraszają na XXII Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną Ochrona Środowiska NAUKA I PRZEMYSŁ DLA OCHRONY ZIEMI

Konferencja jest platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i rozwiązań technicznych
w ochronie środowiska. Tradycyjnie podejmowane będą najbardziej aktualne zagadnienia środowiskowe – w nauce, w przemyśle, w administracji różnych szczebli. Wykłady i postery zaprezentowane będą w następujących blokach tematycznych: woda – odpady i ścieki – ochrona powietrza – energetyka – aspekty prawne i organizacyjne ochrony środowiska. Organizatorzy przewidują sformułowanie wniosków i postulatów z dorobku konferencji
i przekazanie ich do osób i instytucji mających wpływ na ich realizację.

Informacje i karta zgłoszenia na www.gliwice.sitpchem.org.pl/konferencje.