Z głębokim żalem i smutkiem pragniemy poinformować, że pożegnaliśmy naszego kolegę i przyjaciela, Członka założyciela naszego Stowarzyszenia, śp. Andrzej Piątek. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 18 października o godzinie 11:00 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia oraz pracowników Klastra – rodzinie zmarłego Andrzeja składamy szczere wyrazy współczucia i żalu. Bardzo trudno nam znaleźć słowa pocieszenia po stracie naszego Przyjaciela. Na Państwa ręce składamy kondolencje oraz życzenia siły w próbie wypełnienia pustki jaka pozostała po Andrzeju.