Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i udziału w przygotowanym ;przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Chemicznego Kursie edukacyjnym pn . Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce – perspektywa Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Kurs ten jest darmowym programem, który został uruchomiony wraz z systemem zapisów publicznych na platformie Navoica.pl

Tematem kursu są główne zagadnienia polskiego systemu kształcenia i polityk na rzecz wspierania rozwoju kompetencji Polaków. Kurs kierujemy przede wszystkim do kandydatów i członków Sektorowych Rad ds. Rozwoju Kompetencji. Kurs składa się z 9 modułów, które należy poznać i zaliczyć w dowolnym tempie, jednak zalecany okres na to przeznaczony to 4 tygodnie. Na kurs składają się filmy, udźwiękowione prezentacje, dokumenty, wskazówki bibliograficzne oraz ćwiczenia (quizy) i testy.

Celem kursu jest umożliwienie członkom Sektorowej Rady sprawne poruszanie się w tematyce związanej z rozwiązaniami i regulacjami funkcjonującymi w polskim systemie edukacji. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli zapoznać się z terminologią związaną z edukacją i rynkiem pracy oraz z podstawami prawnymi funkcjonowania systemu kształcenia w Polsce. W trakcie kursu omówione zostaną także rozwiązania i narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności takie jak polska rama kwalifikacji (PRK), sektorowe ramy kwalifikacji, tworzenie kwalifikacji rynkowych, nadawanie uprawnień do certyfikowania czy zasady walidacji. Kurs zawiera także informacje o podstawach prawnych działania Sektorowych Rad ds. Rozwoju Kompetencji oraz ich głównych kompetencjach i zadaniach. Przedstawione zostaną także dobre praktyki współpracy Rad Sektorowych z innymi instytucjami i podmiotami sektora edukacji i rynku pracy.  Czas przewidziany na naukę: to tylko 30 min.