Zdalny dyżur ekspercki dla przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli jednostek badawczych zainteresowanych pozyskaniem finansowania na tworzenie i rozwój przełomowych rozwiązań technologicznych.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in.

  • jakie są zasady finansowania w ramach działania EIC Pathfinder;
  • jaka jest ścieżka aplikowania o grant;
  • jak przebiega i na czym polega proces oceny złożonych wniosków.

Wydarzenie ma formę indywidualnych, 60-minutowych konsultacji on-line z ekspertką Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia działającego w RCIiTT ZUT, p. Agnieszką Bujny.

 

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju udział w wydarzeniu jest bezpłatny.