Szanowni Państwo,
W ślad za działaniami promocyjnymi unijnej bazy dany Access2Markets, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje kolejne zaproszenie Komisji Europejskiej na bezpłatne Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, które ma się odbyć się 26 stycznia 2021 roku.

Komisja Europejska organizuje kolejne bezpłatne Seminarium on-line (podobne jak 13 grudnia ubr.) dla krajów i biznesu UE ws. funkcjonowania Access2Markets. Szkolenie prowadzone będzie w kilku językach UE (bez polskiego), w tym w j.angielskim. Tym razem nie będzie tłumaczenia na j.polski  (jak było na Seminarium 13 grudnia ubr.).

Czas rejestracji upływa w dniu 22 stycznia br.

Nie ma informacji, czy jest limit uczestników. Prawdopodobnie będzie zastosowana zasada:”kto pierwszy, ten lepszy„.  Zapisy odbywają się poprzez kliknięcie na aktywny LINK  i następnie wypełnienie formularza.