[:pl]Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest konsorcjantem projektu pn. „Przepis na Menedżera i zadania anty-covidowe dla sektorów: chemicznego, usług rozwojowych i motoryzacyjnego”.

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia mikro, małym, średnim i dużym Przedsiębiorcom należącym do sektorów: chemicznego, usług rozwojowych, motoryzacyjnego poprzez refundację usług szkoleniowych, doradczych lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój Przedsiębiorcy, w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji dotyczących zapotrzebowania na kompetencje w danych sektorach wynikających z sytuacji tych przedsiębiorstw w związku z wystąpieniem skutków pandemii Covid-19.

Projekt skierowany jest do Przedsiębiorców i pracowników Przedsiębiorstw, w przypadku których RS zidentyfikowały potrzeby kompetencyjne do wdrożenia w trybie pilnym celem likwidacji negatywnych skutków pandemii.

W obszarze sektora chemicznego dostępne są następujące szkolenia:

 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej
  w organizacji pracy zdalnej w sektorze chemicznym.
 • Dezynfekowanie powierzchni przemysłowych, instytucjonalnych, użytkowych, indywidualnych.
 • Optymalizowanie procesów obsługi aparatury technologicznej
  i analitycznej pod kątem pracy zdalnej.
 • Sporządzanie rekomendacji dla sposobów prowadzenia procesów chemicznych laboratoryjnych i produkcyjnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego.
 • Wdrażanie rozwiązań w zakresie robotyzacji i automatyzacja procesów i ich obsługi analitycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i techniki cyfrowej.
 • Obsługiwanie systemów przemieszczania i pakowania substancji szczególnie niebezpiecznych i specjalnego przeznaczenia.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach chemicznych.
 • Zarządzanie projektami B+R w sektorze chemicznymi.
 • Doradztwo technologiczne w innowacyjnych procesach produkcyjnych branży chemicznej.
 • Optymalizowanie procesów laboratoryjnych.
 • Projektowanie systemów monitorowania przebiegu procesów produkcji farmaceutycznej i biotechnologicznych.
 • Planowanie i organizowanie procesów pakowania w przemyśle farmaceutycznym, w oparciu o zautomatyzowane linie produkcyjne.
 • Analizowanie procesów produkcji nawozów w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produkcji oraz zasad ergonomii.
 • Przygotowanie procesu uzyskania certyfikatu produktu biobójczego.

Każdy etap realizacji Projektu przebiega zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, a także równości szans kobiet i mężczyzn zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Poniżej znajdą Państwo informacje jak przystąpić do wzięcia udziału w projekcie.

Wszelkich informacji udzielimy pod:

 • numerem telefonu :+48 91 852 36 31
 • mail : biuro@zielonachemia.eu

Siedziba Klastra – Biuro ul. Piastów 48, 70-311 Szczecin pokój 522, V piętro (Budynek Jednostek Międzywydziałowych ZUT)[:]