Szanowni Państwo, znamy już agendę VIII Kongresu Polska Chemia, który odbędzie się 16 czerwca 2021 roku. 

Ósma edycja Kongresu Polska Chemia to największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest ono kluczowe dla całego sektora chemicznego i przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych nie tylko z powodu wymiany najlepszych praktyk, ale również dlatego, że stanowi doskonałą przestrzeń networkingową do podnoszenia istotnych problemów. Innowacje, inwestycje, ekologia i bezpieczeństwo, a także wpływ branży chemicznej na społeczeństwo i gospodarkę – to tylko niektóre z obszarów, które zostaną poruszone podczas tegorocznego Kongresu.

Kongres Polska Chemia, organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, stwarza możliwość dyskusji w gronie liderów z różnych branż i obszarów o ważnych dla naszego kraju sprawach. Doświadczenia roku 2020, które wywołały światowy kryzys gospodarczy, wymagają zrewidowania m.in. unijnej strategii dla przemysłu, a także zidentyfikowania przyszłych wyzwań, tak, by można było im skutecznie sprostać.

Tegoroczny Kongres odbędzie się 16 czerwca 2021 r., w formule całodziennego programu publicystycznego online. Rozpocznie go debata strategiczna pod hasłem: #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI kluczem do zielonej transformacji. W dalszej kolejności prelegenci będą rozmawiać będą m.in. o przyszłości wodoru jako jednego ze sposobów na zmniejszenie niskoemisyjności, zrównoważonej chemii, niskoemisyjnym transporcie, inwestycjach oraz nowoczesnych technologiach 4.0 w branży, bezpieczeństwie i konkurencyjności, Europejskim Zielonym Ładzie, a także stabilności branży w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Pomiędzy poszczególnymi panelami dyskusyjnymi głos zabiorą także zaproszeni na wydarzenie goście specjalni i eksperci.

Szczegóły wydarzenia i nazwiska gości specjalnych pojawiać się będą sukcesywnie na stronie https://www.kongrespolskachemia.pl/

AGENDA – VIII KONGRES POLSKA CHEMIA, 16 CZERWCA 2021 R. 

09.00

OFICJALNE OTWARCIE VIII KONGRESU POLSKA CHEMIA

09.25

BLOK TEMATYCZNY 1: ZIELONA TRANSFORMACJA

09.25

1. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

09.40

I DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIADLAPRZYSZŁOŚCI KLUCZEM DO ZIELONEJ TRANSFORMACJI

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A, PKN ORLEN S.A, POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

·        Od czego zależy powodzenie zielonej transformacji? 

·        Odniesienie się do strategicznego znaczenia Polskiej Chemii dla krajowej gospodarki. 

·        Jaka jest prawdziwa rola przemysłu chemicznego w skutecznym przejściu Europy przez zieloną transformację? 

·        Czy możliwe jest pogodzenie ambitnych celów EZŁ z codziennym funkcjonowaniem przemysłu chemicznego?

10.05

2. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL CEFIC (EUROPEJSKIEJ RADY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO)

10.15

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL PKN ORLEN S.A

10.25

I PANEL: WODÓR – REMEDIUM NA WYZWANIA XXI W.?

EKSPERCI: PKN ORLEN S.A, ABB POLSKA SP. Z O.O., KT-MET

·        Jaka jest rola i znaczenie wodoru w dążeniu do zeroemisyjnej przyszłości?

·        Z jakich rozwiązań technologicznych możemy skorzystać już dziś, a jakie dopiero będą rozwijane?

·        Jak magazynować energię z OZE? Problematyka i możliwości.

10.45

3. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA

10.55

II PANEL: POTENCJAŁ POLSKIEJ CHEMII W WODOROWEJ REWOLUCJI

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., GRUPA LOTOS S.A., KPRM

·        Jaką rolę Polska, trzeci europejski producent wodoru, powinna odegrać w zmianie postrzegania alternatywnych źródeł energii?

·        Wodór – kluczem do transformacji energetycznej, surowcowej i produktowej.

·        Strategia wodorowa a strategie przedsiębiorstw branży chemicznej. Czy wszystkie możliwości zostały wykorzystane? 

11.15

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL KT-MET

11.25

III PANEL: GOZ – JAK IDEE PRZEKUĆ W RZECZYWISTOŚĆ? (GOZ NOWY MODEL ŚWIATA, NOWY MODEL RZECZYWISTOŚCI, WITAMY W NOWYM ŚWIECIE)

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., SYNTHOS S.A., DOW POLSKA SP. Z O.O.

·        GOZ – gdzie jesteśmy? Recykling chemiczny – remedium czy niewiadoma?

·        Co wiąże się z implementacją dyrektyw unijnych? Przepisy SUP i ROP – obawy i wyzwania.

·        Jakie działania proaktywne podejmuje  branża mając na uwadze odpowiedzialność za środowisko?

11.45

4. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL ECHA (EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW)

11.55

IV PANEL: ZRÓWNOWAŻONA #CHEMIADLAPRZYSZŁOŚCI

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., BASF POLSKA SP. Z O.O., NEXTCHEM, CASALE

·        Najbliższe wyzwania dla branży chemicznej w ramach EZŁ – wpływ Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów.

·        Jakie znaczenie w realizacji założeń i celów EZŁ ma krajowe otoczenie prawno-legislacyjne? 

·        Czy przemysł może być jeszcze bardziej zrównoważony? 

12.15

V PANEL: CHEMIA NAPĘDEM NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU

EKSPERCI: PKN ORLEN S.A., POLSKIE STOWARZYSZENIE MYJNI CYSTERN, DOW POLSKA SP. Z O.O.

·        Jaka jest skala potrzeb w osiągnięciu zerowej emisyjności?

·        W jaki sposób powinniśmy dokonywać transformacji transportowej w kraju?

·        Nowoczesne materiały i rozwiązania pod kątem niskoemisyjnego transportu.

12.35

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL CMS

12.55

BLOK TEMATYCZNY 2: ROZWÓJ I POSTĘP CYWILIZACYJNY

12.55

5. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL CEFIC (EUROPEJSKIEJ RADY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO)

13.05

II DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIADLAPRZYSZŁOŚCI PODSTAWĄ NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., PKN ORLEN S.A., ABB POLSKA SP. Z O.O.

·        Czy możemy postawić tezę, że Polska Chemia jest filarem i kołem napędowym  rozwoju gospodarczego Polski?Które z obszarów działalności Polskiej Chemii są kluczowe dla krajowej gospodarki?

·        Współczesny łańcuch wartości – wpływ Polskiej Chemii na inne sektory gospodarki.

·        Technologie przyszłości – jaka jest odpowiedź Polskiej Chemii na trendy społeczne i środowiskowe? 

13.25

VI PANEL: INWESTYCJE DLA PRZYSZŁOŚCI

EKSPERCI: ANWIL S.A. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO, UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

·        Jednym z elementów EZŁ jest „Strategia od pola do stołu”. Jak można ocenić ten dokument? Jaki wpływ będzie miała ta strategia na Polską Chemię, a w szczególności na branżę nawozową?

·        Znaczenie nowych inwestycji i jej wpływ na konkurencyjność w branży.

·        Co jest niezbędne, kluczowe aby móc realizować działania inwestycyjne?

·        Rozwój regionu poprzez rozwój firmy.

13.45

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL HYUNDAI ENGINEERING

13.55

VII PANEL: #CHEMIA DLA PRZYSZŁOŚCI – JAK SKUTECZNIE REALIZOWAĆ INWESTYCJE?

EKSPERCI: FLUOR S.A., URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

·        Dynamika zmian regulacji oraz stabilność i przewidywalność prawa – wpływ na proces inwestycyjny.

·        Od koncepcji do produkcji – wyzwania i potrzeby branży.

·        Zrównoważone inwestycje nowym kierunkiem rozwoju firmy?

14.15

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL DRAEGER POLSKA

14.25

VIII PANEL: CYFROWA FABRYKA – INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

EKSPERCI: FLUOR S.A., DRAEGER POLSKA SP. Z O.O., PROZAP SP. Z O.O.

·        Jakie jest miejsce technologii 4.0  w  opracowywaniu nowych strategii funkcjonowania firmy?

·        Optymalizacja kosztów czy bezpieczeństwo, a może badania i innowacje? Który z obszarów implementacji narzędzi 4.0 jest kluczowy?

·        Czy nowoczesne technologie są kluczem do usprawnienia procesu od „pomysłu do przemysłu”? 

14.45

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL HONEYWELL

14.55

IX PANEL: CHEMIA 4.0 – NASZA TERAŹNIEJSZOŚĆ

EKSPERCI: HONEYWELL POLSKA SP. Z O.O., INFOR POLSKA SP. Z O.O., EMERSON PROCESS MANAGEMENT SP. Z O.O.

·        Zostać liderem zmian – digitalizacja szyta na miarę.

·        Czego potrzebują firmy, aby rozwijać technologie 4.0?

·        Jakie technologie pomogą realizować cele firmy?

15.15

X PANEL: INWESTYCJE W INNOWACJE – CZY TO SIĘ OPŁACA?

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., ANWIL S.A.

·        Zależność pomiędzy tempem zmian a skutecznością procesów inwestycyjnych. 

·        Wsparcie finansowe, regulacyjne, technologiczne – które z nich jest najbardziej istotne? 

·        Startupy czy sprawdzone rozwiązania? W którą stronę, na chwilę obecną, inwestycje branży są najbardziej ukierunkowane? 

15.35

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL BASF POLSKA

15.55

BLOK TEMATYCZNY 3: BEZPIECZEŃSTWO I KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ CHEMII

15.55

6. GOŚĆ SPECJALNY: PRZEDSTAWICIEL STAŁEGO PRZEDSTAWICIELSTWA RP W UE

16.05

III DEBATA STRATEGICZNA: #CHEMIADLAPRZYSZŁOŚCI BEZPIECZEŃSTWO I KONKURENCYJNOŚĆ

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., PKN ORLEN S.A., KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

·        Rola sektora chemicznego w odbudowie gospodarki – bezpieczny powrót, dynamiczny rozwój.

·        Jakie dostrzegamy dziś zagrożenia dla naszej konkurencyjności?

·        Jak chronić konkurencyjność naszych przedsiębiorstw? Co trzeba zrobić, aby stworzyć Polskiej Chemii długofalowe warunki do rozwoju? 

16.25

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZEDSTAWICIEL GRUPA AZOTY S.A

16.35

XI PANEL – EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD A KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ CHEMII

EKSPERCI: GRUPA AZOTY S.A., SYNTHOS S.A., PKN ORLEN S.A.

·        Wpływ EZŁ na sytuację w branży.

·        Czy cele stawiane przed Polską Chemią przez EZŁ mogą być szansą na rozwój?

·        Czy działania KE w większym stopniu przyczynią się do eliminacji danych grup produktów z rynku, pogarszając stan gospodarki, czy równowaga zostanie jednak zachowana poprzez rozwój nowych „zielonych” chemikaliów? Co jest potrzebne, aby konkurencyjność i funkcjonowanie firm chemicznych zostały utrzymane?

16.55

ROZMOWA Z EKSPERTEM: PRZDSTAWICIEL KOBIZE, IOŚ-PIB

17.05

XII PANEL – EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

EKSPERCI: GRUPA LOTOS S.A., NEXTCHEM

·        Jakie technologie mogą być skutecznym narzędziem do realizacji celów EZŁ? Które z nich są już dostępne, a które dopiero będą rozwijane?

·        EZŁ – środowiskowe ambicje a technologiczne możliwości branży.

·        Do 2030 r. państwa UE muszą ograniczyć emisję CO2 o 55%, kluczowe są tu energetyka i przemysł energochłonny, jakie elementy trzeba mieć szczególnie na uwadze, aby było to możliwe do osiągnięcia, a które mogą stwarzać najwięcej trudności?

17.35

XIII PANEL: BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE A STABILNOŚĆ BRANŻY

EKSPERCI: ENEL X POLSKA SP. Z O.O., PKN ORLEN S.A.

·        Polityka energetyczno-klimatyczna Polski – jak transformacja odbije się na branży? 

·        Jak bezpiecznie przejść transformację energetyczną, jakie rozwiązania warto wziąć pod uwagę na poszczególnych jej etapach?

·        Jak w naszym miksie energetycznym poradzić sobie z bezpieczeństwem energetycznym kraju?

·        Potrzeby branży

17.55

PODSUMOWANIE VIII KONGRESU POLSKA CHEMIA