Na podstawie wybranych wskaźników, takich jak nakłady na B+R, realizacja projektów innowacyjnych, wsparcie z funduszy publicznych, patenty i rozwiązania Przemysłu 4.0 oceniono działalność innowacyjną MŚP Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” w latach 2016–2018. Stwierdzono, że w badanym okresie małe i średnie przedsiębiorstwa z Klastra były silnie zaangażowane w działalność innowacyjną.

źródło: Czasopismo „Przemysł Chemiczny”, 99/6 (2020r.)