BIOBESTicide

BIOBESTicide (BIO-Based pESTicides production for sustainable agriculture management plan) to europejski project fundowany przez HORIZON2020 – program BBI JU. Konsorcjum 10 partnerów z całej Europy przez okres trzech lat ma za zadanie stwierdzić poprawność oraz zademonstrować produkcję efektywnego oraz opłacalnego biopestycydu. Wykazanie jego skuteczności zostanie przeprowadzone na bazie innowacyjnego i organicznego łańcuchu wartości rozpoczynającym się od waloryzacji zrównoważonej biomasy, tj. pulpy buraczanej oraz melasy cukrowej, i będzie wykorzystywać właściwości lęgniowców Pythium oligandrum odmiany l-5180 aby podnieść wydajność naturalnego mechanizmu obronnego roślin, a wszystko to w celu wyprodukowania wysokowydajnego i przyjaznego środowisku biopestycydu do ochrony plantacji winorośli.

BIOVITIS, koordynator projektu, opracował na poziomie laboratoryjnym (TRL4) efektywną metodę biokontroli grupy najpoważniejszych chorób dotykających pni winorośli, GTDs (Grapevine Trunk Diseases). System ochrony oparty o lęgniowce Pythium oligandrum odmiany l-5180 polega na zaaplikowaniu ich w optymalnym momencie i w odpowiedniej dawce. Lęgniowce kolonizują wówczas korzenie winorośli i stymulują naturalne mechanizmy obronne rośliny przeciwko GTDs, zapewniając ochronę na poziomie od 40% do 60%.

Projekt BIOBESTicide jest odpowiedzią na podnoszące się zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w sferze środków ochrony roślin. Technologia ta zostanie zaaplikowana w obiekcie demonstracyjnym, który może wyprodukować więcej niż 10 ton wysokiej jakości biopestycydu opartego na lęgniowcach rocznie (TRL7).

Projekt BIOBESTicide zatwierdzi wydajność gotowego produktu na różnych obszarach geograficznych. Aby zapewnić bezpieczeństwo produktu zarówno ze względu na zdrowie, jak i środowisko, w każdym kraju europejskim złożona zostanie pełna dokumentacja dotycząca zatwierdzenia lęgniowca Pythium oligandrum odmiany l-5180.

2020-06-01 LOGO BBI JU
2020-06-01 LOGO BBI Private

Projekt BIOBESTicide finansowany jest ze środków programu Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o udzielenie dotacji nr. 837750

PARTNERZY PROJEKTU