PROJEKT ERASMUS+
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE W SEKTORZE WODOROWYM

INFORMACJE O PROJEKCIE

KOMPETENCJE W SEKTORZE WODOROWYM
Program: Erasmus+
Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe
Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Tytuł projektu: „Professionals and their skills in hydrogen sector”
Numer projektu: 2023-1-PLO1-KA220-VET-000159821
Okres realizacji: 1.11.2023-31.10.2025

Międzynarodowe Konsorcjum składa się z:
Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” – Szczecin, Poland
Fundacja Edukacji Rozwoju i Innowacji – Kraków, Poland
ECRN ­ European Chemical Regions Network – Brussels, Belgium
EDU SMART TRANING CENTRE LIMITED – Kells, Ireland

DOLINY WODOROWE

ROZWÓJ SEKTORA WODOROWEGO W SZWECJI

SEKTOR WODOROWY - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ZAWODOWY CERTYFIKAT KOMPETENCJI W ZAKRESIE ENERGII WODOROWEJ

ZAWODY WE FRANCUSKIEJ GOSPODARCE WODOROWEJ

PRZEGLĄD STANU GOSPODARKI WODOROWEJ I JEJ TECHNOLOGII W POLSCE

OVERVIEW OF THE CURRENT STATE OF HYDROGEN MANAGEMENT IN POLAND

Projekt „KOMPETENCJE W SEKTORZE WODOROWYM (PROFFESIONALS AND THEIR SKILLS IN HYDROGEN)” współfinansowany przez Unię Europejską. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wypracowane treści.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Wszystkie rezultaty wypracowane w ramach projektu „Proffesionals and their skills in hydrogen” udostępniane są na zasadzie otwartych licencji (CC BY-SA 4.0 DEED). Można z nich korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń. Kopiowanie lub przetwarzanie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. W przypadku wykorzystania rezultatów niezbędne jest podanie źródła finansowania oraz jego autorów.