Aktualności

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” ogłasza nabór dla członków klastra do II edycji konkursu na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na działania takie jak m. in. aktywizacja członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzenie sieci kontaktów, wymiana wiedzy z partnerami zagranicznymi, promowanie marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych.

Kalendarium

 kalendarium

Klaster w mediach

 klaster w mediach

Członkowie klastra