FARMYNG

FARMYNG

            Bio-Based Industries BBI JU (BBI JU – Bio-based Industries Joint Undertaking) – to wspólne przedsięwzięcie oparte na biotechnologii przemysłowej...

20200402213956
Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleby

Krajowy Program Odkwaszania i Użyźniania Gleby

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest inicjatorem i koordynatorem Krajowego Programu Odkwaszania i Użyźniania Gleby. Przesłanki zainicjowania programu: Postępująca degradacja gleb użytkowanych rolniczo w Polsce...

20180925114329
BiOPEN H2020

BiOPEN H2020

Celem projektu BiOpen jest stworzenie i utrzymanie otwartej platformy innowacji, obejmującej przemysł, centra badawcze oraz uniwersytety. Wszyscy interesariusze będą mogli dzielić się wiedzą i stymulować...

20170609121431

Kalendarium

kalendarium

Klaster w mediach

klaster w mediach

Członkowie klastra